Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym
W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością
 Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami.
Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania
następujących zaleceń:
1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od obo
wiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wier
nym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią
opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie
nie jest grzechem.
Bliskich osób starszych prosimy o przekonanie ich, aby pozostały w domach i skorzystały
w tym czasie z uczestnictwa we Mszy świętej za pomocą mediów.
2. Wiernych prosimy, aby w okresie Wielkiego Postu korzystali ze spowiedzi w swojej parafii
i czynili to w ramach codziennej możliwości spowiedzi przed Mszą świętą. Prosimy o nie
odkładanie spowiedzi na ostanie dni Wielkiego Postu. Nie należy organizować osobnego
dnia spowiedzi w parafii, aby poprzez duże zgromadzenie wiernych nie zwiększać ryzyka
zarażenia. Jednocześnie od poniedziałku 16 marca br., zawieszamy działanie stałych konfe
sjonałów, aż do odwołania.3. Nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych wspólnot dziecięcych, młodzieżo
wych oraz dorosłych. Rezygnujemy również ze spotkań o wymiarze międzyparafialnym i
dekanalnym.
4. Odwołujemy wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze diecezjalnym, dekanal
nym i parafialnym (np. plenerowe Drogi Krzyżowe, Pasje, spotkania, wykłady, dni skupie
nia), zaplanowane do świąt wielkanocnych.
5. Rekolekcje Wielkopostne w tym roku będą miały inny charakter. Nie będziemy groma
dzić się w kościołach i szkołach. Rekolekcje, zaplanowane w parafiach należy odwołać.
Wszystkich wiernych zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach, które będą w naszych me
diach diecezjalnych: Diecezjalnym Radiu Anioł Beskidów oraz stronie internetowej Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Szczegółowe informacje podamy na stronie diecezjalnej. Rekolekcje
będą dostępne od 4 niedzieli Wielkiego Postu.
6. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii oraz przed
i po udzielaniu Komunii Świętej, powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami
higieny.
7. Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Osoby, które
mimo wszystko decydują się przyjąć Komunię Świętą do ust prosimy o podchodzenie
osobno do innego szafarza (specjalnie do tego wyznaczonego) albo po osobach przyjmują-
cych na rękę.
8. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzy-
żowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub do
tknięcie. Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą, można nato
miast podejść do zakrystii i poprosić o wodę święconą.
9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Kurii Diecezjalnej i Sądzie
Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy:
Kancelaria Kurii: +48 735 919 267, sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl
Wikariusz Generalny: +48 734 176 646, studenski@kuria.bielsko.pl
Wydział Duszpasterski: +48 734 176 644, +48 734 176 654,
duszpasterstwo.ogolne@kuria.bielsko.pl
Wydział Rodzin: +48 734 176 645, duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
Wydział Katechetyczny: +48 734 176 647, katecheza@kuria.bielsko.pl
Sekretariat Biskupa Bielsko-Żywieckiego: +48 734 176 642, sekretarz.bpa@diecezjabiel
sko.pl
Sekretariat Biskupa Pomocniczego: +48 734 176 643,
sekretarz.bpa.pomocniczego@diecezja.bielsko.pl
Sąd Biskupi: +48 734 176 652, biuro.sadu@diecezja.bielsko.pl
2Do minimum prosimy również ograniczyć wizyty w kancelariach parafialnych. Numery
kontaktowe do kancelarii parafialnych parafii naszej diecezji można znaleźć na stronach tych
parafii oraz na stronie internetowej diecezji.
10. Biblioteka Diecezjalna jest nieczynna do odwołania.
11. Liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy póź-
niejsze.
12. Wiernych, którzy przyjechali z zagranicy, aby samodzielnie podjęli kwarantannę do
mową i uzyskali potrzebne informacje od Sanepidu. Jest to wyraz odpowiedzialności i mi-
łości bliźniego, zwłaszcza najbliższych w rodzinie.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zaku
pach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed choro
bami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu
polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych,
tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sani
tarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do
śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza,
głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki
Dodał: Karol
2020-03-14

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  KANCELARIA PARAFIALNA

  KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA WTORKI I CZWARTKI  OD GODZ. 18.15 – 18.45. NUMER TELEFONU  33 8159111  

  Czytaj więcej »

  Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej W związku z zagrożeniem epidemiologicznym W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością  Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

  Czytaj więcej »

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Projekt i wykonanie: