100 rocznica objawień Fatimskich

Z okazji stulecia objawień fatimskich przypadających w roku 2017
Zapraszamy na serie konferencji poświęconych temu wielkiemu wydarzeniu w historii Kościoła i świata.
13 stycznia    konferencja pt:  „Objawienie Anioła jako wstęp do objawień fatimskich”  msza św. godz 17.30
13 lutego     konferencja pt: „Pogłębienie i rozwój teologicznych treści w czasie kolejnych objawień fatimskich”   godz 17.30
13 marca    konferencja pt; ,,Wyjątkowy charakter objawień w Fatimie. godz 17.30
13 kwietnia

Uroczystości diecezjalne w 100. rocznicę objawień w Fatimie.

                                                                                                                                                              Historia objawień w Fatimie

13 maja 1917 roku trojgu dzieciom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Matka Boża w miejscu, w którym dziś wznosi się bazylika w Fatimie. Łucja  wspomina: „Nagle ujrzeliśmy jakby błyskawice”. Po wielu latach wyjaśnia, iż nie była to błyskawica, ale niebieskie światło – blask Boży, jakby niebo otwierało się na chwilę dla zstępującej na ziemię Maryi: „Gdy widzieliśmy to światło, mówiliśmy nieraz ‘Widzimy przychodzącą nasza Panią’. Ale Matkę Bożą mogliśmy w tym świetle dopiero rozpoznać, kiedy była już na skalnym dębie (…). Kiedy mówiliśmy, że widzimy jak przychodzi, mieliśmy na myśli światło, które się zbliżało, a którym właśnie Ona była” . Maryja w rozmowie z Łucja prosi dzieci, aby przychodziły na miejsce Jej objawień każdego trzynastego przez sześć kolejnych miesięcy o tej samej godzinie. W czasie tych objawień po raz pierwszy dzieci usłyszały zaproszenie Maryi do odmawiania różańca każdego dnia: „aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. W przesłaniu w czasie drugiego objawienia 13 czerwca pojawia się centralny temat objawień fatimskich: Niepokalane Serca Maryi, które ma stać się „schronieniem i drogą”, prowadzącą do Boga. Dopiero w trzecim objawieniu 13 lipca po ukazaniu dzieciom „wizji piekła” Maryja wypowiada swoje życzenie: „Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. Matka Boża wspomina także w tym objawieniu o poświeceniu Rosji Jej Niepokalanemu Sercu oraz o Komunii świętej  wynagradzającej w pierwsze soboty. 13 sierpnia Maryja w czasie objawień powiedziała do Łucji: „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria (Dolina Pokoju) i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli”. Ponadto Maryja nalegała, aby nieustannie modlono się za grzeszników, którzy idą do piekła, ażeby ich ratować. 13 września przy udziale wielkiego tłumu, który towarzyszył dzieciom w ich drodze na miejsce objawień Maryja znowu powtórzyła swoje życzenie: „Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić koniec wojny”. Temu objawieniu towarzyszył niezwykłe znaki. Niektórzy świadkowie wspominają o „niebieskiej smudze w ciemnokolorowej chmurze” idącej w przeciwnym kierunku niż słońce, inni dostrzegali wielki krzyż wychodzący ze słońca, który kierował się ku wschodowi. W ostatnim objawieniu w dniu 13 października kiedy na miejsce dotychczasowych objawień  przybyło około 80 tysięcy ludzi Maryja powiedziała do Łucji: ”Chce ci powiedzieć, aby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy (…)”. Temu objawieniu towarzyszył zapowiadany wcześniej przez Maryję spektakularny cud słońca, który miał doprowadzić zebranych do uwiarygodnienia Jej przyjścia.

                                                                                                                                                                                        Przesłanie Fatimy

13 maja 1917 roku Bóg przychodzi do człowieka nie bezpośrednio, lecz przez człowieka. Maryja jest najdoskonalszym potwierdzeniem, że Bóg daje udział człowiekowi w swoim dziele przemienienia ziemi w swoje królestwo. Bóg wierzy w człowieka. To wielka godność ale i dramat, bowiem człowiek jest bardzo zawodny i ciągle paraliżuje i przekreśla plany Boga. Bóg przychodzi przez Maryję, która od pierwszego TAK wypowiedzianego w zwiastowaniu, od wyruszenia do Elżbiety nigdy już nie zatrzyma się w drodze. Nawet z nieba będzie przychodzić i pracować dla Boga. Ta, która żyje pełnią wiecznego szczęścia chce być z grzesznym światem. Jest najpierw naszą Siostrą a później Matką. Jest w pełni człowiekiem, gotowym przemierzać niebo i ziemię, aby szukać ostatniego grzesznika. Bóg przez Maryję ponawia swoje zaufanie, swoją wiarę w człowieka. Wszystkie tajemnice fatimskie mówią jedno: dzieje świata, los ludzkości jest także w naszych rękach. Nie ma fatalizmu, mrocznego przeznaczenia. Jest powtarzana obietnica wyrażona w trybie warunkowym „JEŻELI”, jeżeli uwierzycie, jeżeli się nawrócicie przyszłość może się zmienić. Słowo „jeżeli” staje się kluczem do nadziei i do przyszłości. To „jeżeli” wypowiedziane jużw czasie pierwszego objawienia, w samym środku I wojny światowej brzmiało: „Odmawiajcie różaniec”. Zamiast fatalizmu i rozpaczy, że nic nie da się zrobić, że tak  musi być, otrzymujemy do reki narzędzie, które może zmienić historię świata. Narzędzie jest proste i ubogie, aby żaden człowiek nie przypisywał sobie chwały sukcesu i poczucia władzy. Niezrozumiane przez intelektualistów i ludzi mających władze, aby nikt nie mógł zrobić na nim kariery i zaspokoić swoich aspiracji. To różaniec. Jan Paweł II wyraził istotę różańca w następujący sposób: „Odmawiać różaniec to kontemplować z Maryją oblicze Jezusa”. Gdy słyszymy słowo „kontemplować” popadamy w błąd myślenia, że to modlitwa dla mistyków, wymagająca szczególnych uzdolnień. Po prostu nie dla nas. Prawda jest całkowicie przeciwna. Katechizm Kościoła przypomina, że jest to najprostsza forma modlitwy. To spojrzenie wiary utkwione w Jezusie, który jest objawieniem Boga. To modlitwa do której zdolne jest dziecko i największy grzesznik. Rozmyślanie wymaga pewnych uzdolnień intelektualnych, pewnej kultury myślenia. Kontemplacja nie, jest jedynie zapatrzeniem się w Boga. Jak to trafnie zauważył św. Jan Vianey: „Wpatruje się w Niego, a On wpatruje się we mnie”. Kontemplacja różańca przynosi przede wszystkim dar pokoju. Przywraca go tam, gdzie jest pierwsza ziemia, która go potrzebuje w SERCU człowieka. Na obliczu Jezusa, Syna Bożego, odkrywamy pokój i pojednanie. Człowiek i Bóg jednością i cała prawda o życiu: radosna, bolesna, chwalebna i światła. Na tym obliczu Jezusa widzimy głębie ludzkiego grzechu, ale i nieskończonego przebaczenia, oddanie Bogu już teraz na ziemi, ale i wieczne przeznaczenie do życia w komunii z Bogiem.

Fatima to także wezwanie do ponownego odkrycia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, odprawianego w pierwsze soboty miesiąca jako wynagrodzenie za wszelkie grzechy wymierzone przeciwko Jej Sercu. Istnieje ścisła wież pomiędzy nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a Niepokalanym Sercem Maryi. W pierwszym celebrujemy w sposób syntetyczny wszystkie zbawcze tajemnice Chrystusa, których źródłem jest Jego boskie Serce, to w drugim przeżywamy również całościowo jedyny i wyjątkowy współudział Maryi jako Matki w zbawczym misterium jej Syna, począwszy od wcielenia aż do Jego śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego. Tak wiec, jak przypomina nauczanie Kościoła, wszystkie formy kultu odnoszące się do Serca Jezusa – przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy Bogiem a stworzeniem –          można także odnosić do pobożności związanej z Sercem Mary: oddanie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, wspólnot zakonnych, narodów, zadośćuczynienie przez modlitwę i umartwienie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca. Do praktyki Komunii sakramentalnej w pięć pierwszych sobót miesiąca odnoszą się wszystkie wskazania dotyczące również dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  KANCELARIA PARAFIALNA

  KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA WTORKI I CZWARTKI  OD GODZ. 18.15 – 18.45. NUMER TELEFONU  33 8159111  

  Czytaj więcej »

  Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej W związku z zagrożeniem epidemiologicznym W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością  Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

  Czytaj więcej »

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Projekt i wykonanie: