HISTORIA PARAFII

Najważniejsze wydarzenia z historii parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Bielsku-Białej-Obszary.

 

 1. 12 marca 1991 roku ks. Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski eryguje parafię pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Parafia powstała z inicjatywy ks. kanonika Jana Sopickiego proboszcza parafii w Komorowicach.  Pierwszym proboszczem zostaje zaminowany ks. mgr Józef Zajda dotychczasowy wikariusz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach.
 2. W czerwcu 1987 roku rozpoczęto budowę plebani i salek katechetycznych. Pole przeznaczone na budowę plebanii i kościoła zostało ofiarowane przez rodzinę Dudzików.
 3. Na przełomie sierpnia i września przygotowano teren pod tymczasowy ołtarz i krzyż.
 4. 28 września ks. Kardynał Franciszek Macharski w czasie Mszy św. dokonał poświęcenia miejsca pod  budowę plebanii oraz kościoła.
 5. Od 4 października 1987 roku w każdą niedzielę systematycznie odprawia się Msze św.
 6. Od 23 kwietnia 1988 roku rozpoczęto prace przy budowie groty Matki Boskiej z Lourdees.
 7.  13 maja 1988 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo fatimskie w nowo wybudowanej grocie. Nabożeństwo odprawił ks. Jan Sopicki, a kazanie wygłosił ks. Józef Gorzelany fundator figury Matki Boskiej Fatimskiej.
 8. 1 czerwca 1988 roku zostały odprawione pierwsze nabożeństwa czerwcowe.
 9. 10 października 1988 roku ks. Biskup Kazimierz Nycz dokonał liturgicznego poświecenia trzech dzwonów dedykowanych Janowi Pawłowi II, Matce Boskiej oraz św. Józefowi.
 10. 13 października 1988 roku zostało odprawione ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie, któremu przewodniczył ks. Stanisław Jasek proboszcz z Buczkowic.
 11. 24 grudnia 1988 roku została odprawiona pierwsza pasterka w kaplicy przygotowanej w wybudowanym  budynku katechetycznym.
 12. 12 czerwca 1989 roku  wykonano pierwsze wykopy pod budowę kościoła.
 13. 20 maja 1990 roku została odprawiona Msza św. prymicyjna przez ks. Jana Błotko.
 14. 31 sierpnia 1990 roku ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił Msze św. i pobłogosławił nowy dom katechetyczny oraz mieszkania dla księży.
 15. 5 maja 1991 roku przeżywaliśmy po raz pierwszy w naszej kaplicy uroczystość Pierwszej Komunii św.
 16. 19 września 1992 roku ks. Biskup Janusz Zimniak dokonał aktu poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego w naszej świątyni oraz odprawił pierwszą Msze św.
 17. 13 października 1993 roku ks. Biskup Janusz Zimniak pobłogosławił tabernakulum i prezbiterium w nowej świątyni.
 18.  13 czerwca 1994 roku ks. Józef Gorzelany pobłogosławił figury Matki Boskiej Fatimskiej.
 19. W Wielki Czwartek 1995 roku ks. Józef Zajda pobłogosławił chrzcielnicę.
 20. 13 czerwca 1995 roku ks. Józef Gorzelany pobłogosławił figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 21. 13 października 1995 roku ks. Józef Kuś pobłogosławił figurę św. Józefa.
 22. W 1995 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zaminował pierwszego wikariusza naszej parafii. Został nim ks.  mgr Stanisław Lubaszka.
 23. 13 maja 1996 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy jako Ordynariusz diecezji odprawił Msze św. i nabożeństwo fatimskie.
 24. W dniach od 12 do 13 października  1996 roku ks. Biskup Janusz Zimniak dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej parafii.
 25. W 1997 roku Pani Bogdana Drwal artystka z Tarnowa wykonał stacje Drogi Krzyżowej. W tym roku przeżywaliśmy także uroczystość nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz naszej diecezji.
 26. 2 lipca 199 roku erygowano w naszej parafii Ośrodek Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 27. 27 czerwca 1999 roku ks. Biskup Janusz Zimniak pobłogosławił figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (7 metrów wysokości, ważącą około 1 tonę figura, wykonana z blachy nierdzewnej), która została umieszczona na wieży kościoła w dniu 31 sierpnia 1999 roku.
 28. 14 października 2000 roku dokonano pobłogosławienia wykonanych przez Pana Waldemara Lesiaka witraży.
 29. 13 maja 2002 roku ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, odprawił nabożeństwo fatimskie.
 30. W dniu 31 maja 2002 roku ks. Józef Zajda pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni pw. Matki Boskiej Fatimskiej zrzekł się sprawowanego urzędu. W dniu 24 czerwca 2002 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej  zwolnił ks. Józefa Zajdę z obowiązków proboszcza parafii.
 31. W dniu 30 sierpnia ks. Biskup Tadeusz Rakoczy zamianował administratorem parafii ks. dra Jana Duraja dotychczasowego administratora parafii w Mesznej.
 32. 10 października zostały zakończone prace zwiane z instalacją nowego nagłośnienia kościoła.
 33. 13 października 2002 roku  w czasie sumy odpustowej o godz. 11.00, której przewodniczył ks. Prałat Jan Sopicki, dziekan dekanatu centralnego, pożegnano byłego proboszcza, dziękując Mu z ogromy trud przy budowie i tworzeniu parafii.
 34. W dniach 19-20 października 2002 roku  odbyła się parafialna pielgrzymka do Lichenia.
 35. W grudniu 2002 roku zostały zakończone prace przy budowie centralnego ogrzewania w naszej świątyni. Zostały zakupione dwa piece centralnego ogrzewania. Jeden z nich firmy Kielar został przeznaczony do ogrzewania plebanii.
 36. 1 maja 2003 roku została założona nowa Róża męska w związku z przeżywanym Rokiem Różańcowy ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II>
 37.  9 czerwca 2003 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy udzielił po raz pierwszy w historii parafii sakramentu bierzmowania.
 38.  15 czerwca 2003 roku odbyła się po raz pierwszy w historii parafii procesja Bożego Ciała ulicami naszego osiedla.
 39.  29 czerwca 2003 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy zaminował ks. dra Jana Duraja dotychczasowego administratora proboszczem parafii.
 40. W 2003 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, została erygowana w naszej parafii nowa wspólnota: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
 41. W styczniu 2004 roku zakupiliśmy namalowany przez krakowskiego artystę obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który został umieszczony na bocznej ścianie kościoła. W tym roku także został zakupiony obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i wprowadzono cotygodniowe nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 42. Na początku maja 2004 roku rozpoczęliśmy ogromną inwestycję budowy ogrodzenia wokół kościoła i plebanii. Zostało także pozłocone tabernakulum.
 43. 17 październiak 2004 roku rozpoczął się Rok Eucharystyczny ogłoszony przez papieża Jana Pawła II. Z tej racji w każdą czwartą niedzielę miesiąca odbywały się po południu od godz. 16.00 do 18.00  adoracje Najświętszego Sakramentu.
 44. W roku 2004 rozpoczął działalność w naszej parafii Katolicki Klub Pracy. Także w tym roku wykonaliśmy nową bramę na cmentarzu parafialny oraz została wykopana studnia.
 45. W dniach 5-6 marca 2005 roku ks. Biskup Tadeusz Rakoczy Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej przeprowadził w naszej parafii wizytację kanoniczną.
 46. 2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Ojca papież Jan Paweł II.
 47. 7 maja nasz alumn Krzysztof Kurnik przyjął świecenia diakonatu z rąk Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego.
 48. W maju i czerwcu 2005 roku przeprowadziliśmy generalny remont zakrystii dla kapłanów i ministrantów. Zostały ułożone posadzki granitowe, wymalowane ściany oraz zrobione nowe szafy do przechowywania strojów liturgicznych.
 49. 28 maja 2005 roku zorganizowaliśmy pielgrzymkę autokarową do Pasierbca k. Limanowej. Natomiast 18 czerwca wyjechała autokarowa pielgrzymka do Rychwałdu i Przyłękowa.
 50. 28 czerwca w klasztorze Ojców Cystersów w Zwetlu przyjął świecenia kapłańskie nasz rodak O. Tomasz Kubień.
 51. W niedziele 17 lipca O. Tomasz Kubień odprawił w naszym kościele Msze św. prymicyjną i udzielił licznie zgromadzonym wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.
 52.  W styczniu 2006 roku zakupiliśmy nowe głośniki oraz wzmacniacz do organów.
 53.  9 kwietnia ks. Biskup Janusz Zimniak udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 54. 3 czerwca 2006 roku nasz rodak  diakon Krzysztof Kurnik przyjął świecenia kapłańskie z rąk  Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 11 czerwca o godz. 10.30  ks. Krzysztof odprawił w naszym kościele Msze św. prymicyjną.
 55. 22 września zorganizowaliśmy autokarową pielgrzymkę do Leśniowa, św. Anny i Gidel.
 56. W niedzielę 8 grudnia 2006 roku ks. Prałat Jan Sopicki pobłogosławił nowe żyrandole i lampy zamontowane w naszej świątyni (6 dużych żyrandoli, 3 małe żyrandole na chórze, 2 żyrandole w prezbiterium oraz 15 żyrandoli umieszczonych pod stacjami drogi krzyżowej). W ten sposób zakończyliśmy duży remont zwiany z oświetleniem kościoła.
 57. 6 października 2007 roku wyruszyła dwudniowa autokarowa pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
 58. W listopadzie 2007 roku zakończono prace na terenie cmentarza znajdującego się przy ulicy Chłopickiego. Zostały złożone nowe krawężniki oraz wylany asfalt na alejach cmentarza.
 59. W 2008 roku został zainicjowany w naszej diecezji Rok Rodziny. Z tej okazji rozpoczęła się w naszych rodzinach peregrynacja obrazu Świętej Rodziny.
 60. 13 marca 2008 roku ks. Biskup Janusz Zimniak udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 61. W trzecią niedzielę wielkanocną 2008 roku zostały powołane do istnienia dwie Róże Różańcowe.
 62. W kwietniu 2008 roku zakończyliśmy budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 63. W niedzielę, 15 czerwca, Ks. Biskup Janusz Zimniak w czasie Mszy św. o godz. 10.30 wprowadził do naszej świątyni relikwie św. Ojca Pio. Od tego momentu w naszej parafii w każdy drugi wtorek jest odprawiane nabożeństwo do św. Ojca Pio.
 64. 25 października wyruszyła autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej do Wykupu Niewolników w Krakowie.
 65. W październiku 2008 roku rozpoczęliśmy trwający przez rok proces montowania nowych aluminiowych okien z wkładką termiczną. Była to gigantyczna inwestycja budowlana z uwagi na koszy przedsięwzięcia.
 66. 7 grudnia 2008 roku  powstała kolejna Róża Różańcowa w naszej parafii.
 67. W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2009 roku  odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które kapitalnie poprowadził ks. Kazimierz Duraj, wikariusz parafii św. Anny w Krakowie.
 68. 25 marca 2009 roku ks. Prałat Jan Sopicki w czasie Mszy św. o godz. 17.30 dokonał kolejny już raz obrzędu liturgicznego przyjęcia nowych lektorów w naszym dekanacie.
 69. 13 października nabożeństwo fatimskie odprawił ks. prof. Jan Dyduch, Rektor Uniwersytetu Teologicznego w Krakowie.
 70. W listopadzie 2009 roku zakończyliśmy malowanie i konserwację dachu kościoła o powierzchni 1240 metrów oraz  250 metrów  bieżących rynien spustowych. Zostało także zamontowane 140 mery tzw. śniegołapów. W tym miesiącu zakończyliśmy także prace polegające na montowaniu nowych okien w Domu Katolickim.
 71. 17 grudnia 2009 roku zakupiliśmy działkę od strony ul. Chałubińskiego.
 72. 25 marca 2010 roku ks. Biskup Janusz Zimniak udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 73. 12 kwietnia 2010 roku o godz. 17.30 została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, a następnie rozpoczęto adorację Najświętszego Sakramentu, która potrwała do godz. 19.00.
 74. 15 kwietnia wyruszyła autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
 75. 7 listopada zorganizowaliśmy autokarową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej w Wąsorzowie  k. Częstochowy.
 76. W roku 2010 wyremontowaliśmy  w Domu Katolickim aule o powierzchni 104 metry kwadratowe. Aula została wyposażona w zaplecze kuchenne, stoły oraz krzesła dla potrzeb parafialnych wspólnot. Zostały także wymienione wszystkie okna na plebanii.
 77.  5 marca 2011 roku ks. Biskup Janusz Zimniak udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 78. 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI włączył do grona błogosławionych swojego Poprzednika papieża Jana Pawła II.
 79. W dniach 11-12 czerwca 2011 roku zorganizowaliśmy parafialną pielgrzymkę do Niepokalanowa oraz Świętej Lipki.
 80. 16 sierpnia 2011 roku rozpoczęliśmy wielki remont kościoła: ocieplanie stropów, malowanie ścian i sufitu oraz ławek i drzwi. Zostały także na bocznych ścianach umieszczone płyty marmurowe.
 81. W niedzielę 4 września 2011 roku została po raz pierwszy odprawiona Msza św. o godz. 11.00, a nie jak było dotychczas o godz. 10.30. W ten sposób odpowiedzieliśmy na prośby rodziców, którzy chcieli uczestniczyć w tej Mszy św. z małymi dziećmi.
 82.  13 września w czasie nabożeństwa fatimskiego ks. Infułat Władysław Fidelus pobłogosławił świątynię po zakończonych pracach remontowych. W tym dniu przeżywaliśmy 20. Rocznicę erygowania naszej parafii przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, biskupa i metropolity krakowskiego.
 83. 22 października 2011 roku  wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Częstochowy.
 84. 25 lutego 2012 roku została założona kolejna Róża Różańcowa.
 85. 21 marca 2012 roku Ks. Biskup Piotr Greger udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 86. 13 maja 2012 roku przeżywaliśmy odpust ku czci Mastki Boskiej Fatimskiej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Jan Dyduch, Rektor Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
 87. W maju 2012 roku rozpoczęła w naszej parafii swoją działalność Poradnia Życia Rodzinnego.
 88. 22 września odbyła się autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Płokach.
 89. W dniach 3-4 listopada 2012 roku biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckej Ks. Biskup Piotr Greger przeprowadził wizytację kanoniczną naszej parafii.
 90.  W roku 2012 po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i spełniania warunków formalnych otrzymaliśmy od Gminy Bielsko-Biała nowe grunty przeznaczone na powiększenie cmentarza parafialnego. Stary cmentarz dla którego grunty zostały ofiarowane przez rodzinę Pyszów okazał się już niewystarczający dla potrzeb naszej parafii.
 91.  W roku 2012 przeprowadziliśmy generalny remont kancelarii, poczekalni oraz dolnej części budynku plebanii.
 92. 19 marca 2013 roku zorganizowaliśmy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Cieszyna.
 93. 27 kwietnia 2013 roku ulicami naszego osiedla przeszła procesja Via lucis.
 94. 12 maja 2013 roku w czasie sumy odpustowej o godz. 11.00 zostały wprowadzone do naszej świątyni relikwie Błogosławionej Hiacynty i Franciszka.
 95. 17 maja 2013 roku wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Sandomierza.
 96. W dniach 29-29 sierpnia 2013 roku przeżywaliśmy nawiedzenie cudownej figury Św. Michała Archanioła.
 97. 16 listopada 2013 roku papież Franciszek mianował nowego biskupa dla naszej diecezji. Został nim ks. prof. Roman Pindel Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz wieloletni wykładowca hermeneutyki biblijnej na Papieskim Uniwersytecie  Teologicznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Biskupowi nominatowi życzymy wielu sił i Bożego światła w Jego posłudze.
 98. 13 grudnia 2013 roku zorganizowaliśmy spotkanie młodzieży naszej diecezji w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 99. 6 stycznia 2014 roku w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej ks. Roman Pindel przyjął sakrę biskupią z rak ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
 100. 18 lutego 2014 roku w czasie Mszy św. o godz. 17.00 Ks. Biskup Roman Pindel Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej udzielił po raz pierwszy w swoje biskupiej posłudze sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.
 101. 28 lutego 2014 roku w naszym kościele odbył się koncert muzyczny orkiestry i chóru Państwowej szkoły Muzycznej. Dochód  z koncertu został przekazany poprzez Caritas  ofiarom wojny na Ukrainie.
 102. 20 kwietnia 2014 roku papież Franciszek kanonizował Papieża Jana Pawła II.
 103. 13 maja 2014 roku w czasie Mszy św.  o godz. 18.00 i nabożeństwa fatimskiego przezywaliśmy złoty jubileusz kapłaństwa Ks. Prałata Stanisława Jaska. Kazanie wygłosił ks. Kazimierz Duraj Ojciec Duchowny Krakowskiego Seminarium Duchownego.
 104. 24 maja 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie Koła Biblijnego.
 105. 4 lipca 2014 roku wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Częstochowy. W tym miesiącu także został zorganizowany wyjazd naszej młodzieży do Taize (Francja).
 106. 13 października 2014 roku o godz. 18.00 zostało odprawione ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie, któremu przewodniczył Ks. Biskup Senior Tadeusz Rakoczy.
 107. 24 lutego 2015 roku Ks. Biskup Roman Pindel udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży w czasie Mszy św. o godz. 17.00.
 108. 27 marca 2015 roku rozważania w czasie Drogi Krzyżowej poprowadzili członkowie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z Bielska-Białej.
 109. 5 czerwca 2015 roku wyruszyła autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Boskiej w Gidlach.
 110. 13 czerwca 2015 roku  w czasie nabożeństwa fatimskiego jubileusz 25. lecia kapłaństwa przeżywał nasz rodak ks. Jan Błotko.
 111. 8 grudnia 2015 roku rozpoczął się w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”.
 112. W roku 2015 został wykonane ogrodzeni i brama wjazdowa na nowym cmentarzu. Została także wykopana studnia w obrębie kościoła, z która będzie służyła jego potrzebom.
 113. 20 marca 2016 roku odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. W ten sposób została ukonstytuowana nowa Rada Duszpasterska oraz powołana Rada Ekonomiczna w naszej parafii.
 114. W dniu 6 maja 2016 roku zmarł pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni ks. Kanonik Józef Zajda. Uroczystości zwane „importą” rozpoczęły się w niedzielę 8 maja w Komorowicach o godz. 15.00. Mszy przewodniczył Ks. Biskup Roman Pindel. Natomiast pogrzeb odbył się 9 maja w Choczni, gdzie zgodnie z wolą zmarłego został pochowany na cmentarzu parafialnym. W uroczystościach wzięli udział duszpasterze i przedstawiciele naszej parafii.
 115. W piątek 10 czerwca 2016 roku rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne przed uroczystością peregrynacji znaków Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje poprowadził ks. Kazimierz Duraj Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego w Krakowie. Natomiast peregrynacja miała miejsce 13 czerwca i była połączona z nabożeństwem fatimskim. Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Piotr Greger. Peregrynacja zakończyła się 14 czerwca o godz. 16.30.
 116. 1 lipca 2016 roku rozpoczęła się w naszej parafii peregrynacja tryptyku Bożego Miłosierdzia. Peregrynacja objęła ponad 200 rodzin.
 117. 20 lipca 2016 roku gościliśmy 50. osobową grupę młodzieży z Paryża, która przygotowywała się w naszej parafii do spotkania z papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
 118. W sobotę 1 października wyruszyła autokarowa pielgrzymka do Staniątek k. Krakowa, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej.
 119. W miesiącu październiku i listopadzie zakończyliśmy prace remontowe polegające namalowaniu dachu plebanii i Domu Katolickiego. Został także ocieplony dach plebanii.
 120. 19 listopada została zorganizowana pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie dokonano aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
 121. 20 lutego 2017 roku Ks. Biskup Piotr Greger w czasie Mszy św. o godz. 17.00 udział ił sakramentu naszej młodzieży.
 122. 25 marca 2017 roku obchodziliśmy uroczystość 25. lecia erygowania naszej diecezji.
 123. W sobotę 13 maja 2017 roku odbyły się w naszej parafii diecezjalne uroczystości z okazji 100. lecia objawień Matki Boskiej w Fatimie. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz naszej diecezji, który wygłosił kazanie oraz dokonał Aktu zawierzenia naszej diecezji Matce Boskiej Fatimskiej. Wydarzenie zgromadziło prawie 3 tysiące wiernych. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych,  władz państwowych oraz przedstawiciele rozmaitych środowisk naszego miasta. Do tego wydarzenia parafia przygotowywała się prawie przez rok od strony duchowej oraz logistycznej. Przygotowanie wymagało ogromnego zaangażowania przedstawicieli różnych wspólnot parafialnych, którym na zakończenie uroczystości podziękował Ks. Proboszcz.

 

 

 

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  KANCELARIA PARAFIALNA

  KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA WTORKI I CZWARTKI  OD GODZ. 18.15 – 18.45. NUMER TELEFONU  33 8159111  

  Czytaj więcej »

  Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej W związku z zagrożeniem epidemiologicznym W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością  Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

  Czytaj więcej »

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Projekt i wykonanie: