Duszpasterstwa

Wspólnoty działające w Parafii Matki Bożej Fatimskiej 

RADA DUSZPASTERSKA PARAFII MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ

 

Członkowie z wyboru:

 

 1. Barbara Glucz
 2. Tomasz Kępys
 3. Tadeusz Kudłacik
 4. Bogusław Kwaśniewski
 5. Grzegorz Markowski
 6. Iwona Ponikewska
 7. Jan Połącarz
 8. Agnieszka Szotek

 

Członkowie z nominacji:

 

 

 

 1. Małgorzata Chrząszcz
 2. Rafał Kwaśniewski
 3. Katarzyna Malarz
 4. Radosław Kudłacik
 5. Karol Markowski
 6. Dominik Markowski
 7. Danuta Owczarz
 8. Iwona Stasiewicz

 

 

WSPÓLNOTY FORMACYJNO-MODLITEWNE I APOSTOLSKIE

 

 

 1. ARCYBRACTWO HONOROWEJ STRAŻY NSPJ.

 

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących odpowiedzieć na skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”.

Wspólnota spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 na modlitwie zwaną „Godziną Świętą”. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.

 

 1. PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Spotkania formacyjne członków Akcji katolickiej odbywają się w każdą drugą środę miesiąca po Mszy o godz. 18.15.

 1. RYCERSTWO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA.

Rycerstwo Św. Michała Archanioła to istniejący już od 25 lat Ruch Apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prywatny, modlitwy przewidziane Statutem, a w piątki poszczą o chlebie i wodzie.

Członkowie spotykają się w każdy trzeci piątek miesiąca na modlitwie o godz. 16.45.

 1. KOŁO BIBLIJNE

Myślą przewodnią Koła biblijnego stały się słowa Jana Pawła II „…dziś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, aby słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii, zostały przekazane przyszłym pokoleniom nie jako martwa literatura, ale jako żywe źródło poznania prawdy o Bogu i człowieku – źródło prawdziwej mądrości”. Metodą czytania poszczególnych tekstów biblijnych jest „odczytywanie ich wraz z całym Kościołem”.

Członowe Koła biblijnego spotykają się w każdą trzecią sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej o godz. 18.15. W tym roku czytamy Ewangelię św. Łukasza pod kątem modlitwy, a zwłaszcza modlitwy Jezusa.

 1. RODZINA RADIA MARYJA

Celem działania Terenowego Biura Rodziny Radia Maryja jest propagowanie słuchania Radia Maryja i trwanie na modlitwie razem z Radiem Maryja , pogłębianie rozumienia nauczania Kościoła oraz wspieranie wszystkich dzieł podejmowany przez tę katolicką rozgłośnie.

Członkowie spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca na modlitwie: o godz. 17.00 odmawiają wspólnie różaniec w intencji Ojczyny, Ojca św. i naszych rodzin, a następnie uczestniczą we Mszy św. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.

 1. SŁUŻBA LITURGICZNA – MINISTRANCI I LEKTORZY

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

Spotkania formacyjne odbywają się w co drugą sobotę o godz. 10.00.

 1. WSÓLNOTA DZIECI MARYI

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie obejmujące młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00.

 1. RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Spotkania członków Żywego Różańca odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 9.00. Aktualnie w parafii istnieję 11 Róż żeńskich, jedna męska oraz jedna młodzieżowa.

 1. „Urzekające” – ogólnopolski projekt skierowany do kobieta, które chcą odkrywać swoje powołanie do „bycia kobietą” w świetle Bożego zamysłu.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. W ramach spotkania przeżywamy wspólnie Eucharystię poprzedzoną adoracją, następnie konferencja i wspólne spotkanie przy stole.

10. Zapraszamy także w każdy czwarty piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 na modlitwę uwielbienia „Trzy kwadranse dla Jezusa”.

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  KANCELARIA PARAFIALNA

  KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA WTORKI I CZWARTKI  OD GODZ. 18.15 – 18.45. NUMER TELEFONU  33 8159111  

  Czytaj więcej »

  Komunikat Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej W związku z zagrożeniem epidemiologicznym W tym trudnym czasie zagrożenia, kierujemy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością  Opierając się na wiedzy epidemiologicznej wiemy, że najgorsze jest tuż przed nami. Dlatego zobowiązujemy wszystkich wiernych naszej diecezji oraz księży do przestrzegania następujących zaleceń: 1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy […]

  Czytaj więcej »

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Projekt i wykonanie: