Kalendarium

Kalendarium Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Dzielnicy Biała- Północ (Obszary) 

 • rok 1987-  Pan Antoni i Aniela Dudzik wraz z synem Grzegorzem oraz córką Stanisławą darują ziemię na budowę kościoła katolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Teren ofiarowany pod budowę kościoła w Komorowicach- Obszary był własnością przodków Państwa Dudzików przekazywany z pokolenia na pokolenie.
 • lipiec 1987 rok- ogrodzenie terenu pod przyszłą budowę kościoła i plebani. Budowlę na Obszarach zaprojektował inż. Antoni Czernow z Tych- znany architekt.
 • czerwiec 1987 rok- wytyczenie terenu pod budowę kościoła i plebani. Pierwsi budowniczy kościoła:

Czauderna Kazimierz, Błotko Czesław, Zieliński Antoni, Słowik Jan, Łukasz Tadeusz, Chrząszcz Jan, Słowik Franciszek, Kołek Eugeniusz, Sieniawski, Krywult Leopold, Biernat Bronisław, Stryczek Władysław i inni.

 • 20 wrzesień 1987 rok- wykonanie drewnianego krzyża przez Pana Antoniego Wyrobka wraz z synem Piotrem
 • 28 wrzesień 1987 rok- poświęcenie krzyża i terenu pod budowę przez J. Em. Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Metropolitę Krakowskiego. Od tego czasu odprawiano pod prowizorycznym namiotem Msze Święte w niedziele i święta.
 • 28 wrzesień 1987 rok- powitanie księdza Kanonika Jana Sopickiego- proboszcza parafii w Komorowicach, a zarazem inicjatora postania nowej parafii na Obszarach.
 • 4 październik 1987 rok- nabożeństwo różańcowe przed Figurą Matki Boskiej Fatimskiej
 • 2 kwiecień 1988 rok- na placu budowy pod namiotem polowym są odprawiane dwie Msze Święte o godzinie: 8.30 i 10.30
 • 23 kwiecień1988 rok- rozpoczęto prace nad budową groty Matki Bożej Fatimskiej oraz murów i zadaszenia nad ołtarzem polowym.
 • 13 maj 1988 rok- wybudowano prowizoryczną kaplicę i Grotę Matki Bożej. Rozpoczęły się Nabożeństwa Fatimskie. W tym dniu odbyło się pierwsze uroczyste nabożeństwo  obok groty Matki Bożej Fatimskiej połączone z poświeceniem figury. Msza święta odprawiona była przez księdza Kanonika Jana Sopickiego- proboszcza parafii Komorowice. Kazanie wygłosił ksiądz Gorzelany- proboszcz parafii Nowa Huta, zarazem fundator figury Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystość uświetnił chór męski „Harfa” z Komorowic.
 • 1 czerwiec 1988 rok- pierwsze nabożeństwo w parafii do Serca Pana Jezusa
 • 13 czerwiec 1988 rok- drugie nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej odprawione przez księdza Filipa Piotrowskiego z Czańca
 • 13 lipiec 1988 rok- trzecie nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej celebrowane przez księdza Bochaczyka z Kęt
 • 13 sierpień 1988 rok- czwarte nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej celebrowane przez księdza Władysława Sieczkę
 • 10 października 1988 rok- poświęcenie dzwonów przez Księdza Biskupa Kazimierza Nycza sufragana krakowskiego
 • październik 1988 rok- nałożenie korony Matce Bożej poświeconej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Korona ta została przywieziona z Rzymu przez księdza Józefa Zajdę, a ufundowana została przez prezesa Sądu Najwyższego Republiki Meksyku
 • 24 grudnia 1988 rok- pierwsza pasterka odprawiona w kaplicy pod wybudowanym Domem Katechetycznym
 • 13 maj 1989 rok- rozkołysały się nowe dzwony wzywając mieszkańców na Mszę świętą
 • 7 maj 1989 rok- pierwsza Msza święta u boku Groty Matki Bożej Fatimskiej przy ołtarzu polowym. Msze świętą odprawiał ksiądz Kanonik Jan Sopicki oraz J. Em. Ksiądz Biskup.
 • 12 czerwca 1989 rok- rozpoczęcie wykopów pod fundamenty przyszłego Kościoła
 • 18 maj 1990 rok- jubileusz 15-lecia kapłaństwa księdza Józefa Zajdy
 • 20 maja 1990 rok- uroczystości prymicyjne naszego parafianina księdza Jana Blotko
 • 31 sierpnia 1990 rok – poświecenie Domu Katechetycznego przez J. Em. Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego
 • 21październik 1990 rok- ogłoszenie pierwszych zapowiedzi nowożeńców. Ogłoszenie wiadomości o założeniu cmentarza parafialnego na terenie podarowanym przez Genowefe i Józefa Pysz. Parafia liczy około 2,5  tysiąca wiernych.
 • 28 luty 1991 rok- erygowanie naszej parafii, oficjalnie utworzona parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej- pierwszym proboszczem został mianowany ksiądz Józef Zajda
 • 5 czerwiec 1991 rok- pierwsza uroczystość I Komunii Świętej ( 26 dzieci)
 • 19 wrzesień 1992 rok- wmurowanie kamienia węgielnego przez J. Em. Księdza Biskupa Janusza Zimniaka, który przewodniczy również Mszy Świętej sprawowanej już wewnątrz nowego kościoła.
 • 13 październik 1993 rok- biskup Janusz Zimniak poświęcił tabernakulum, prezbiterium i piękną mozaikę w ołtarzu przedstawiającą objawienie się Matki Bożej dzieciom w Fatimie wykonaną przez Panią Bogdanę Drwal z Tarnowa.
 • 13 czerca 1994 rok- poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej przez Księdza Józefa Gorzelanego
 • Wielki Czwartek 1995 rok- poświęcenie chrzcielnicy
 • 13 czerwiec 1995 rok- poświecenie figury Serca Pana Jezusa
 • rok 1995- przyjęcie pierwszego Wikariusza parafii- Księdza Stanisława Lubaszkę
 • wrzesień 1995 rok- powstanie Wspólnoty Dzieci Maryi pod wpływem objawień Matki Bożej świętej Katarzynie Laboure w 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia   w Paryżu ( 50 dzieci).
 • 13 październik1995 rok- poświecenie figury świętego Józefa
 • 13 maj 1996 rok- pierwsza wizyta Biskupa Ordynariusza  i Msza święta odprawiona w naszej Parafii przez J. Em. Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego. Parafianie oczekują na przyjazd Pani Jasnogórskiej w kopii Cudownego Obrazu
 • 12-13 październik 1996 rok- pierwsza wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Księdza Biskupa Janusza Zimniaka
 • 1997 rok- Droga Krzyżowa została również w całości wykonana przez Panią Bogdanę Drwal z Tarnowa. Figury w kościele rzeźbione z drewna, malowane i ozdabiane prawdziwym złotem i srebrem są również dziełem artystki.
 • 19 marzec 1999 rok- rejestracja Ośrodka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 27 czerwiec 1999 rok – nową figurę Matki Bożej Fatimskiej poświęcił biskup Janusz Zimniak, który przypomniał także, że podobny monument znajduje się w doświadczanym wojnami Libanie. Figura będzie wzniesiona na 30 metrach nad ziemią. Do wykonania modelu zużyto trzy tony cementu. Na niej miała powstać z nierdzewnej blachy postać Madonny na wieżę świątyni.
 • 31sierpień 1999 rok o godzinie 11- potężny dźwig unosi figurę Matki Bożej na szczyt wieży. Figura waży 1 tonę, wewnątrz zbudowana jest konstrukcja metalowa,    a na niej z austriackiej , nierdzewnej blachy wykuta postać Madonny przez artystę Zdzisława Schaba  z Tarnowa. Ekipa Pana Sytego wraz z parafianami dokręcają ostatnie śruby.
 • Rok 1999- figura betonowa Matki Bożej zostaje umieszczona na cmentarzu parafialnym
 • maj 2001 rok- I Komunia  Święta- Wikariusz Ksiądz Włodzimierz Szczyrbak
 • 14 październik 2001 rok o godzinie 11 przedstawiciel ojców Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej dokonał poświęcenia witraży w naszym Kościele i odprawił uroczysta Mszę świętą z prośbą o zdrowie , łaski i Boże błogosławieństwo dla Dobroczyńców wspomagających to dzieło. Witraże wykonał Pan Waldemar Lesiak z Bielska- Białej.
 • 13 czerwiec 2002 rok- nabożeństwo fatimskie poprowadził Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowy Stanisław Nowak, którego uczniem był ksiądz Józef Zajda
 • 18 maj 2000 rok- 25-lecie kapłaństwa Księdza Józefa Zajdy
 • 31 maj 2002 rok- zrzeczenie się urzędu proboszcza przez Księdza Kanonika Józefa Zajdę
 • 26 czerwiec 2002 rok- podziękowanie złożone przez J. Em. Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego dla czcigodnego księdza Kanonika Józefa Zajdy za pracę duszpasterską w parafii
 • 30 sierpień 2002 rok- zwolnienie Księdza Kanonika Józefa Zajdy z obowiązków proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku- Białej Komorowicach- Obszarach
 • 1 wrzesień 2002 rok – powitanie nowego administratora parafii Matki Bożej Fatimskiej- Księdza doktora Jana Duraja
 • rok 2002- zainstalowanie nowego sprzętu nagłośniającego Firmy Rduch w kościele
 • rok 2002 – zakupienie dwóch nowych pieców do kościoła i zainstalowanie nowego centralnego ogrzewania w kościele
 • czerwiec 2003 rok- I bierzmowanie w parafii – Ks. Bp Tadeusz Rakoczy
 • rok 2003- powitanie nowego Wikariusza księdza Wiesława Mrowca
 • rok 2003- mianowanie Ks. dra Jana Duraja proboszczem parafii
 • rok 2003- zakupienie oraz poświęcenie nowego złotego krzyża do ołtarza oraz nowych kielichów
 • 1 kwiecień 2004 rok- II bierzmowanie w parafii – Ks. Bp Janusz Zimniak
 • rok 2004- zakupienie oraz poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego
 • rok 2004 – wykonanie nowych murków betonowych wokół kościoła i obłożenie ich ozdobnym kamieniem
 • rok 2004- ogrodzenie kościoła kutym, cynkowanym płotem
 • rok 2004 – powołanie w parafii Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Rady Duszpasterskiej
 • rok 2005- zakupienie i poświęcenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wprowadzenie nabożeństwa w każdą środę
 • 5-6 marzec 2005 r.- wizytacja parafii przez J. Em. Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego
 • 5 marzec 2005 r.- III bierzmowanie w parafii – Ks. Bp Tadeusz Rakoczy
 • 5 marzec 2005 r.- wizytacja księdza prałata Władysława Fidelusa z Żywca
 • 6 marzec 2005 r. – nadanie księdzu doktorowi Janowi Durajowi przez J. Em. Księdza Tadeusza Rakoczego tytułu Kanonika
 • rok 2005 – malowanie ścian i wykonanie boazerii oraz nowych szaf w zakrystii dla ministrantów i lektorów
 • rok 2005 – zainstalowanie nowej bramy na cmentarzu
 • rok 2005 – dokończenie ogrodzenia kościoła i nowa brama od strony  ul. Chałubińskiego
 • 17 lipiec 2005 r. Prymicje O. Andreasa Tomasza Kubienia z klasztoru Ojców Cystersów

 

Msze święte

 • W każdą niedzielę i święta:

  • godz. 7:30
  • godz. 9:00
  • godz. 11:00 (msza dla dzieci)
  • godz. 18:00

  Codziennie:

  • godz. 17:30

  Nabożenstwa fatimskie:

  • każdego 13 dnia miesiąca od maja do października o godz. 18.00
 • Transmisja LIVE Polecane strony Wsparcie dla parafii

  Komunikaty

  PARAFIALNA PORADNIA PRZYGOTOWUJĄCA DO ŻYCIA W RODZINIE I MAŁŻEŃSTWIE

  Przy naszej parafii działa ,parafialna poradnia przygotowująca do życia w rodzinie i małżeństwie Spotkania odbywają się w auli domu katechetycznego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. tel. kontaktowy :  512 316 708      

  Czytaj więcej »

  Otrzymaliśmy relikwie bł.Hiacynty i bł.Franciszka Marto

  20 luty 2013, wpisze się bardzo wyraźnie w  historię naszej wspólnoty. Pielgrzymka z naszej parafii przebywająca  w fatimskim Sanktuarium otrzymała tego właśnie dnia, relikwie bł.Hiacynty              i bł. Franciszka Marto. Już wkrótce zamieścimy relację z pielgrzymki… BŁ. FRANCISZEK I HIACYNTA MARTO Bł. Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. [...]

  Czytaj więcej »

 • Kancelaria parafialna:

  Czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:15 - 18:45
  Wtorek jest dniem załatwiania spraw przedmałżeńskich.
 • Projekt i wykonanie: